7 languages

Albanian Lithuanian
Bosnian Macedonian
English Polish
German